baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Determination of acidic pharmaceuticals in municipal wastewater by using solid-phase extraction followed by gas chromatography-mass spectrometry.

Katarzyna Nosek, Katarzyna Styszko-Grochowiak, Janusz Gołaś

Vol. 6, no. 3 (2012), s. 45-60

Full text: pdfPDF

Abstract:

The appearance of pharmaceutical compounds and the need of their determination in an aquatic environment has become a subject of growing concern over recent years. This paper describes an application of a quantitative analytical method for the determination of selected nonsteroidal anti-inflammatory drugs: ketoprofen, naproxen, diclofenac and other newly emerging contaminants - triclosan and bisphenol A in influent and effluent from a wastewater treatment plant located in Kraków (Poland). Samples were isolated and preconcentrated by using the solid - phase extraction (SPE) technique, then eluat was derivatized with N-methy-N-(trimethylsilyl)-trifluoroacetamide (MSTFA) and analyzed by gas chromatography coupled with mass spectrometry. All of tested pharmaceuticals were present in the wastewater treatment plant effluent and influent at concentration ppt to ppb.

Obecność farmaceutyków i ich metabolitów w środowisku wodnym stanowi stosunkowo nowy problem w dziedzinie chemii analitycznej i środowiskowej, ale skupiający coraz większe grono zainteresowanych ze względu na bioaktywny charakter tych zanieczyszczeń. W artykule przedstawiono procedurę oznaczania wybranych substancji leczniczych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak ketoprofen, naproksen i diklofenak oraz innych nowo pojawiających się zanieczyszczeń - triclosanu i bisfenolu A w oczyszczonych i surowych ściekach komunalnych. Próbki ścieków zatężono i oczyszczono metodą ekstrakcji do fazy stałej (SPE). Składniki ekstraktu przeprowadzono w pochodne lotne w reakcji silylacji z N-metylo-N-trimetylsililo trifluoroacetamidem (MSTFA), a analizę próbek ścieków wykonano w technice chromatografii gazowej ze spektrometrem mas. Wszystkie z badanych farmaceutyków zostały oznaczone zarówno w ściekach oczyszczonych, jak i surowych w stężeniach rzędu od ppt to ppb.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.3.45