baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Computational intelligence methods in the problem of modelling technical wear of buildings in mining areas .

Janusz Rusek

Vol. 6, no. 3 (2012), s. 83-91

Full text: pdfPDF

Abstract:

In the work presented approach with a view to building the model of degree of technical wear of buildings in the mining areas, as well as an indication that the contribution of the consumption on technical factors interact mining and civil construction origin. Set out criteria for the selection and research methodology effects are synthetically summarised existing work in this field. Justified choice of the epsilon-SVR method confronting its advantages to the characteristics of typical neural network.

W artykule zaprezentowano podejście mające na celu budowę modelu przebiegu stopnia zużycia technicznego budynków na terenach górniczych, jak również analizowano, w jakim stopniu na zużycie techniczne oddziałują czynniki górnicze oraz ogólnobudowlane. Przedstawiono kryteria doboru metodyki badań oraz podsumowano efekty dotychczasowych prac w tej dziedzinie. Uzasadniono wybór metody epsilon-SVR, konfrontując jej zalety z własnościami typowych, jednokierunkowych sieci neuronowych. Opisano sposób optymalnego doboru parametrów charakteryzujących złożoność modelu epsilon-SVR oraz wskazano możliwość zastosowania tak utworzonego modelu w systemach ekspertowych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.3.83