baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Selected aspects of reclamation of soda waste landfill sites.

Joanna Urbańska, Krzysztof Urbański

Vol. 6, no. 4 (2012), s. 83-90

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper presents leading trends and methods for the reclamation of soda industry waste landfill sites. The artide constitutes a synthetic study of the literature regarding the problems of land management of soda waste sedimentation tanks.

W artykule przedstawiono wiodące trendy w rekultywacji składowisk odpadów przemysłu sodowego i metody jej prowadzenia. Artykuł stanowi syntetyczne studium literatury dotyczącej problematyki zagospodarowania terenu osadników odpadów posodowych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.4.83