baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Thematic map as a form of visualisation of information on landscape architecture components.

Magdalena Kowacka

Vol. 7, no. 1 (2013), s. 57-64

Full text: pdfPDF

Abstract:

The present paper presents the possible application of information on landscape architecture components obtained in measurements carried out by means of GPS Nautiz X7, manufactured by Handheld. The identified components indude commemorative plaques for artists, and headstones at the Salwatorski, Rakowicki and Jewish Cemeteries in Cracow. Not only do the measurements serve the purpose of preparation of the thematic map, but they are also carries of various information which after adequate processing could be subject to further analyses and widely employed.

Artykuł prezentuje formę wykorzystania informacji o elementach małej architektury, zdobytych w trakcie pomiaru ręcznym odbiornikiem GPS Nautiz X7 firmy Handheld. Elementami mapy są tablice upamiętniające artystów oraz tablice nagrobne znajdujące się na cmentarzach Salwatorskim, Rakowickim i Żydowskim w Krakowie. Pomiary te nie tylko dostarczają danych niezbędnych do stworzenia mapy tematycznej, ale umożliwiają uzyskanie wielu informacji, które dzięki odpowiedniej obróbce mogą być poddane dalszej analizie i zostać wykorzystane na szeroką skalę.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2013.7.1.57