baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Using GNSS technologies for research features vertical movements of the crust of Europe.

Kornilìj Tretâk, Volodimir Romanûk

Vol. 7, no. 2 (2013), s. 71-77

Full text: pdfPDF

Abstract:

In order to study the dynamics of vertical crustal movements it was processed database with 196 stations according to the results of GNSS-observations on the permanent stations. Based on the continuous series of observations we determined the changes of absolute and regional velocity of vertical crustal movements, their spatial distribution and relationship with the tectonic structure of the region. We made the maps of regional rates of vertical crustal movements in the period since 2000-2011. It was also investigated seismic activity in Europe during this period. The accumulated research results indicate the necessity for systematic studies of the impact of various geophysical factors on the stability and permanent displacement of plants and their relation to seismic activity.

W celu zbadania dynamiki pionowych ruchów skorupy ziemskiej przetworzono wyniki obserwacji GNSS z 196 stacji permanentnych. Na podstawie ciągłej serii obserwacji stwierdzono zmiany absolutnej i regionalnych prędkości pionowych ruchów skorupy ziemskiej, analizowano ich rozmieszczenie przestrzenne i zależność od tektonicznej struktury regionu. Wykonano mapy rozkładu regionalnych pionowych ruchów skorupy ziemskiej w latach 2000-2011. Badano również aktywność sejsmiczną w Europie w tym okresie. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność systematycznych badań wpływu różnych czynników geograficznych na stabilność kontynentu oraz potwierdzają związek między stałym przemieszczaniem się roślin a aktywnością sejsmiczną.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2013.7.2.71