baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Problems of the real estate cadastre against the background of economic, political, legal and technological transformations.

Jadwiga Konieczna, Agnieszka Trystuła

Vol. 7, no. 2 (2013), s. 79-87

Full text: pdfPDF

Abstract:

The cadastre is an institution with several hundred years of tradition, originating from the need for the state to collect real estate taxes. It is conditioned by the history of a given country and its economic condition and provides information about the physical characteristics of real estate properties and their users. Because of its practical importance, it is continually being updated to more fully and efficiently supply a broad scope of information to state institutions and physical persons regarding land, the degree and forms of its development and its natural resources or utility infrastructure. This is reflected in cadastre development stages, from the land cadastre to the multi-purpose cadastre. This study presents problems of the real estate cadastre against the background of economic, political, legal and technological transformations. It includes as a concept for the database architecture of a multi-dimensional cadastral system enabling (among others) the 3D visualization of structures, both below and above the ground surface.

Kataster jest instytucją z kilkusetletnią tradycją, wyrosłą z potrzeby pobierania przez państwo podatków od nieruchomości, uwarunkowaną historią danego kraju i jego kondycją ekonomiczną, dostarczającą informacji o cechach fizycznych nieruchomości i ich użytkownikach. Ze względu na jego praktyczne znaczenie nieustannie poddawany jest przemianom, których celem jest możliwie jak najsprawniejsze dostarczanie instytucjom państwowym i osobom fizycznym dokładnych i aktualnych informacji o ziemi, stopniu i formach jej zagospodarowania, jej bogactwach naturalnych czy uzbrojeniu. Ma to odbicie w etapach rozwoju katastru, poczynając od gruntowego, a na wielozadaniowym kończąc. W opracowaniu przedstawiono problematykę katastru nieruchomości na tle przemian ekonomicznych, politycznych oraz prawnych. Ponadto zaprezentowano koncepcję architektury bazy danych wielowymiarowego systemu katastralnego umożliwiającego m.in. wizualizację 3D obiektów z uwzględnieniem ich położenia pod lub nad powierzchnią ziemi.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2013.7.2.79