baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Evaluating damage to a typical precast warehouse building.

Karol Firek, Stanisław Barycz, Wojciech Kocot, Michał Witkowski

Vol. 7, no. 3 (2013), s. 25-34

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article presents a case of a damaged warehouse building built in the typical reinforced concrete precast technology. Damage and irregularities identified during an inspection were described and their causes were analyzed. Identification of the type and extent of the damage led to the conclusion that the most important are the concrete cracks and losses along the edges of the load-bearing structure column heads at the level of the roof girders support, and not the cracks and displacements of the curtain wall fragments, which the user was most concerned with. The described example is a confirmation of a need to carry out regular evaluations of the technical condition of buildings, so that users can rationally plan renovation works for the further safe use of the structure.

W artykule przedstawiono przypadek uszkodzonej hali magazynowej wzniesionej w typowej żelbetowej technologii prefabrykowanej. Opisano stwierdzone podczas inwentaryzacji uszkodzenia i nieprawidłowości oraz przeanalizowano przyczyny ich powstania. Rozpoznanie zakresu uszkodzeń doprowadziło do sformułowania wniosku, że najistotniejsze są pęknięcia i ubytki betonu wzdłuż krawędzi głowic słupów konstrukcji nośnej na poziomie oparcia dźwigarów dachowych, a nie pęknięcia i przemieszczenia fragmentów ścian osłonowych, które wzbudzały niepokój użytkownika. Przedstawiony przykład potwierdza potrzebę wykonywania okresowych ocen stanu technicznego budynków, dzięki którym użytkownicy mogą racjonalnie planować prace remontowe niezbędne do dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektu.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2013.7.3.25