baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The use of land surveying in the process of managing mineral deposits.

Krystyna Michałowska, Ewa Głowienka-Mikrut, Tomasz Nałęcz, Sławomir Mikrut, Jakub Garczarek

Vol. 7, no. 3 (2013), s. 69-77

Full text: pdfPDF

Abstract:

Regulations of law obligate entrepreneurs, who conduct mining activities to keep records of mineral deposit resources, and at the stage of the deposit liquidation, to carry out the land reclamation. Both at the stage of the deposit exploitation, and during the deposit reclamation it is necessary to make use of land survey maps and calculations. The paper presents the way of using topographic maps to determine the volume of minerals to be extracted from the deposit, and to carry out land reclamation works, consisting in reducing of the inclination of slopes that were created as a result of mining activities.

Przepisy prawne zobowiązują przedsiębiorców prowadzących działalność wydobywczą do ewidencjonowania zasobów złoża kopalin, a także w fazie jego likwidacji - wykonania rekultywacji terenu. Zarówno w fazie eksploatacji, jak i rekultywacji złoża kopalin niezbędne jest wykorzystanie map i obliczeń geodezyjnych. W artykule przedstawiono sposób wykorzystania mapy sytuacyjno-wysokościowej do ustalenia wielkości wydobycia kopaliny ze złoża oraz do wykonania prac rekultywacyjnych polegających na łagodzeniu nachylenia skarp powstałych w wyniku działalności górniczej.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2013.7.3.69