baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The UAV Technology as a Future-Oriented Direction in the Development of Low-Ceiling Aerial Photogrammetry.

Sławomir Mikrut, Ewa Głowienka-Mikrut, Krystyna Michałowska

Vol. 7, no. 4 (2013), s. 69-77

Full text: pdfPDF

Abstract:

The paper reviews current issues related to UAV flights. The relevant research has been conducted all over the world for a dozen or so years in various scientific research centres. The paper presents results of research obtained by various agencies, and shows the concept of research on aerial vehicles completed with the cooperation of the AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland. Research issues focus mainly on geometry and radiometry of recorded images. That technology seems to be highly future-oriented due to its low costs as compared to traditional aerial photogrammetry.

W artykule omówiono aktualną problematykę związaną z lotami UAV. Od kilkunastu lat na całym świecie prowadzone są badania w tym kierunku w różnych ośrodkach naukowo-badawczych. W pracy zaprezentowano wyniki badań różnych instytucji oraz omówiono koncepcję badań powstałych w AGH. W artykule skupiono się głównie na badaniach geometrii oraz radiometrii zarejestrowanych obrazów. Technika ta wydaje się bardzo przyszłościowa z racji niskich kosztów w porównaniu z klasyczną fotogrametrią lotniczą.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2013.7.4.69