baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Variations of Frequency Responses of a Cable-Stayed Bridge and Calculation of the Damping Coefficient of Selected Vibration Modes Based on the Data Recorded with Radar Systems.

Tomasz Owerko

Vol. 7, no. 4 (2013), s. 79-86

Full text: pdfPDF

Abstract:

The use of ground-based radar interferometry to measure bridge structures allows to obtain accurate information on the dynamic response of a structure to the applied excitation, even in the case of observing spans located above the water level. Under the current regulations, the acceptance process for new bridges includes dynamic testing. The study design most often includes loads of diverse forced vibrations. The presented publication shows how frequency responses of the tested span changes with respect to varied excitations, and how to gain information on the value of the damping coefficient on the basis of radar data.

Zastosowanie naziemnej interferometrii radarowej do pomiarów obiektów mostowych umożliwia pozyskanie dokładnej informacji o dynamicznej odpowiedzi konstrukcji na zastosowane wymuszenia nawet w przypadku obserwacji przęseł znajdujących się nad wodą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami proces odbioru nowych mostów obejmuje badania dynamiczne. Projekt badań przewiduje najczęściej obciążenia o zróżnicowanym wymuszeniu. W artykule skupiono się na pokazaniu, jak w wyniku różnego wymuszenia zmienia się odpowiedź częstotliwościowa badanego przęsła oraz jak na podstawie danych radarowych można uzyskać informację o wartości współczynnika tłumienia.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2013.7.4.79