baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Qualitative similarity coefficients in real estate market analysis.

Marek Kulczycki, Marcin Ligas

Vol. 8, no. 1 (2014), s. 33-41

Full text: '.'pdfPDF

'; ?>

Abstract:

The authors state that in principle every two properties belonging to the same real estate market are similar. This cannot be even changed by the fact that one of them is the least attractive on the market while the other is of highest attractiveness - we still consider them as "similar properties". If someone does not accept this approach there as a way out from this situation by the redefinition of the market causing its narrowing. This paper considers the question of assessing (measuring) the similarity under the condition that properties are characterized by qualitative attributes - either binary or nominal. Such a case does not seem senseless for the real estate market, and there are some who indicate the necessity of considering the characteristics of the property just as qualitative attributes because of the subjectivity accompanying describing the property that causes that characteristics are only seemingly of ordinal nature.

Autorzy uznają, że co do zasady każde dwie nieruchomości należące do jednego rynku są do siebie podobne. Nie zmienia tego nawet fakt, iż jedna z nich jest tą najmniej atrakcyjną na rynku, podczas gdy ta druga pod względem atrakcyjności oceniana jest najwyżej - nadal mamy do czynienia z "nieruchomościami podobnymi". Jeśli dla kogoś takie założenie jest nieakceptowalne, wyjściem z sytuacji będzie przedefiniowanie rynku powodujące jego zawężenie. Niniejszy artykuł porusza kwestię oceny (pomiaru) podobieństwa w przypadku uznania, że nieruchomości opisywane są cechami o charakterze atrybutów jakościowych - binarnych lub nominalnych. Przypadek taki, rozważany w aspekcie rynku nieruchomości, nie jest pozbawiony sensu, a są i tacy, którzy wskazują na konieczność postrzegania cech nieruchomości właśnie jako atrybutów jakościowych, przez wzgląd na subiektywizm towarzyszący opisywaniu nieruchomości powodujący, że cechy nieruchomości mają jedynie pozornie charakter atrybutów porządkowych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/'.$nazwa.''; ?>