baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Classification of building structures of mining plants with regard to calculating property tax.

Karol Firek, Rajmund Oruba

Vol. 8, no. 2 (2014), s. 27-35

Full text: pdfPDF

Abstract:

Classification of building structures located in mining plants with regard to calculating property tax meets with difficulties arising from the imprecise and inconsistent legislation. As a consequence, significant discrepancies in the calculation of the tax due arise, resulting in numerous lawsuits and additional high costs. In the case of assets of mining plants, this particularly refers to mine workings and objects located under the surface of the ground. The article presents the legal basis and the criteria for the classification of objects located in mining plants, with regard to an analysis in the legal, construction and process engineering aspects.

Kwalifikacja obiektów budowlanych znajdujących się w zakładach górniczych pod kątem naliczania podatku od nieruchomości napotyka trudności wynikające z nieprecyzyjnych i niespójnych przepisów prawnych. W konsekwencji powstają istotne rozbieżności w naliczaniu należnego podatku, co skutkuje licznymi procesami sądowymi oraz dodatkowymi kosztami. W przypadku składników majątku zakładów górniczych dotyczy to szczególnie wyrobisk górniczych i obiektów znajdujących się pod powierzchnią terenu. W artykule przedstawione zostały podstawy prawne oraz kryteria kwalifikacji obiektów znajdujących się w zakładach górniczych, z uwzględnieniem analizy zarówno w aspekcie prawnym, jak i budowlanym oraz technologicznym.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.2.27