baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Support for create 3D computer graphics images in GIS systems using externals renders algorithm.

Mateusz Ilba

Vol. 8, no. 2 (2014), s. 37-46

Full text: pdfPDF

Abstract:

An analyses of 2D and 3D GIS systems need an appropriate presentation of the results work. Should be presented in three-dimensional graphics environment. Nowadays, more and more attention is given to highlighting the analyzed problem and aesthetic form of presentations. The paper will be present possibilities of presenting the results of 3D analysis in the form of generated 2D images. We will discuss these possibilities for example advanced ArcGIS program work with a typical CAD graphics program Cinema4D. Programs were selected in respect of the best functionality and extended functions imaging of three-dimensional models. During the preparation of this article was tested GIS application GRASS and Geomatica. They are support visualization of 3D data but have worse functionality of the selected program. Program Cinema4D was recognized the best typical CAD program from available AutoCAD, Maya, Microstation, 3ds Max, Blender. Compared to other available applications, the differences are slight. They differ in the user interface. A method of generating images and rendering algorithms in all cases are based on the same principle. The aim of the discussion is to decide whether a typical graphics program may help, in the visualization process, powerful analytical tool which is the application of ArcGIS.

Analizy 2D oraz 3D w systemach GIS wymagają odpowiedniej prezentacji wyników prac. Aby były efektowne, należy je przedstawić w środowisku grafiki trójwymiarowej. W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi poświęca się estetycznej formie prezentacji. W niniejszym artykule zostaną przedstawione możliwości prezentacji wyników analiz 3D w postaci generowanych obrazów 2D. Możliwości te zostaną omówione na przykładzie zaawansowanego programu ArcGIS firmy ESRI we współpracy z typowym programem graficznym CAD Cinema4D. Wybrane zostały programy z największą funkcjonalnością i rozbudowaną funkcją tworzenia obrazów z modeli trójwymiarowych. W czasie przygotowywania artykułu zostały przetestowane dodatkowo aplikacje GIS GRASS i Geomatica, które obsługują wizualizację danych 3D, ale ustępują one swoją funkcjonalnością wybranej przez autora aplikacji. Oprogramowanie CAD Cinema4D zostało uznane przez autora za najbardziej typową aplikację wśród najpopularniejszych dostępnych: AutoCAD, Maya, Microstation, 3ds Max i Blender. Z porównania z innymi dostępnymi aplikacjami wynika, że różnice są nieznaczne, aplikacje różnią się wyłącznie interfejsem użytkownika. Sposób generowania obrazów i algorytmy renderujące we wszystkich przypadkach opierają się na tej samej zasadzie. Celem rozważań jest sprawdzenie, czy typowy program graficzny może wspomagać w procesie wizualizacji rozbudowane narzędzie analityczne, jakim jest aplikacja ArcGIS.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.2.37