baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Examination of the capabilities of some models of hand GPS receivers for purposes of creation of thematic maps.

Monika Mika

Vol. 8, no. 2 (2014), s. 47-56

Full text: pdfPDF

Abstract:

Depending on the purpose, GPS receivers can be classified as: navigational, (which is characterized by low accuracy of the order of 2-10 m with WASS / EGNOS), geodetic (with accuracies of centimeters) and special (accuracy of less than a centimeter). With the increase of the accuracy of such a receiver, its price and range of applications grow. The subject presented in this paper concerns the cheapest and the least accurate GPS receivers groups, which are mainly used for navigational purposes or simplified GIS studies. However, they have a number of useful functions that can be used in geodesy for the tasks associated with obtaining data for updating and even the creation of thematic layers of modern maps. The aim of this paper is to discuss in this context the three types of hand-held GPS receivers: GPSmap 76, GPSmap 62st (Garmin) and GPS Nautiz x7 (Handheld) with examples of their applications.

W zależności od przeznaczenia odbiorniki GPS można sklasyfikować jako: nawigacyjne (które cechuje mała dokładność, rzędu 2-5 m, z włączonym WASS / EGNOS), geodezyjne (o dokładnościach centymetrowych) oraz specjalne (dokładność poniżej centymetra). Wraz ze wzrostem dokładności takiego odbiornika rośnie jego cena oraz wachlarz zastosowań. Tematyka podjęta w artykule dotyczy najtańszej i najmniej dokładnej grupy odbiorników GPS, które służą głównie do celów nawigacyjnych lub uproszczonych opracowań GIS. Mają one jednak szereg przydatnych funkcji, w związku z czym mogą być wykorzystywane w geodezji do zadań związanych z pozyskiwaniem danych na potrzeby aktualizacji, a nawet tworzenia warstw tematycznych nowoczesnych map. Celem opracowania jest omówienie w tym kontekście trzech typów odbiorników ręcznych GPS: GPSmap 76, GPSmap 62st (firmy Garmin) oraz GPS Nautiz x7 (firmy Handheld) wraz z przykładami ich zastosowań.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.2.47