baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The Influence of the inundation of the potassium open pit in Kalush on the environment - predictions and facts.

Anatolìj Gajdìn, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk

Vol. 8, no. 4 (2014), s. 15-24

Full text: pdfPDF

Abstract:

Factors generated chemical composition of water during the influence of the potassium open pit near the city of Kalush, Ivano-Frankiv region were investigated. It was stated that the destruction of the open pit edges, the beach and the bottom of the lake are isolated from salt deposition. The elimination of water mineralization takes place.

W artykule przedstawiono badania czynników wpływających na kształtowanie się składu chemicznego wody po zatopieniu odkrywki w ukraińskim mieście Kałusz (obwód iwanofrankiwski). Stwierdzono, że zniszczenia skarp odkrywki, jej brzegów oraz dna jeziora powodują izolację warstw solnych od wody; eliminuje to destrukcyjny wpływ mineralizacji wody wskutek rozpuszczania soli na stateczność brzegów jeziora.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.4.15