baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Technology of precision callibration of electro-optical rangefinders using laboratory methods and field test baseline.

Tadeusz Szczutko

Vol. 8, no. 4 (2014), s. 67-79

Full text: pdfPDF

Abstract:

Rangefinders to obtain a length measurement error standard error determined the order of mD = ±(1 mm + 1 ppm) or less are in the group precision rangefinders. Rangefinders are applicable in the measurement of displacement, in the industrial measurement of short-range models, and as the length of the measuring equipment service points. Full use of this equipment requires a comprehensive examination. The paper gives examples of precision rangefinders research different companies: Leica, Trimble and Sokkia. Rangefinders Laboratory tests were performed in Metrologic Geodetic Laboratory of the Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering of AGH UST in Krakow. These measurements included the determination of cyclic errors in the 30 m based on the HP5529A laser interferometer. Field pattern of the length of a test baseline "Wisła" with a length of 1230 m is located on a stretch of the flood embankment of the river Vistula. It consists of 20 columns with heads measuring Kern enable forced centering. On the basis of measurements to determine the constant addition of the total set of EDM-reflector and rangefinder patch scale. Proposed the use of low-pass filter to optimize the calculation of atmospheric corrections to the measured length.

Dalmierze pozwalające uzyskać błąd pomiaru długości określony błędem standardowym rzędu mD = ±(1 mm + 1 ppm) lub mniejszy zaliczane są do grupy dalmierzy precyzyjnych. Dalmierze te mają zastosowanie w pomiarach odkształceń i przemieszczeń, w monitoringu budowli i powierzchni na terenach górniczych w pomiarach przemysłowych bliskiego zasięgu oraz jako wzorce długości dla dalmierzy niższej dokładności w punktach serwisowych sprzętu pomiarowego. Pełne wykorzystanie możliwości tego sprzętu wymaga wszechstronnego sprawdzenia. Procedury testowania mogą obejmować: - wyznaczenie stałej dodawania dla zestawu dalmierz-reflektor, - wyznaczenie poprawki skali dalmierza, - analizę występowania błędów cyklicznych, - analizę występowania błędów o charakterze nieliniowym zakresie krótkich odległości, - ocenę poprawności działania systemów ATR (Leica) lub Autolock (Trimble), - pomiar spójności fazy na powierzchni diody nadawczej dalmierza, - wyznaczenie parametrów dokładnościowych. W pracy podano przykłady badania dalmierzy precyzyjnych różnych firm: Leica - TCA2003, Di2002 i TDA5005, Trimble S8 oraz Sokkia NET05 z wykorzystaniem w pierwszej kolejności metod laboratoryjnych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.4.67