baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Processing of flange measurements in Dimensional Control tasks.

Tomasz Świętoń

Vol. 8, no. 4 (2014), s. 81-89

Full text: pdfPDF

Abstract:

In this paper, term "Dimensional Control" means collection of tasks performed by surveyors working for petroleum industry. It provides precise position and dimensions for various installations which are being measured. Dimensional Control includes accurate determination of flange size and its deflections. Such analysis is an engineering tool that was commonly applied to numerous engineering problems for the last twenty years, but methodology itself has not been widely discussed and published so far. This paper describes the characteristics of the method, where there is a proposed algorithm, allowing to calculate all necessary flange parameters. Flange position (Tie Point), deflection, bolts position and bolt bearing is here determined. Method is implemented and tested in GEONET DC software.

W niniejszej publikacji przez kontrolę wymiarów (ang. Dimensional Control) należy rozumieć zadania wykonywane przez geodetów związanych z przemysłem naftowym, mające na celu precyzyjne określenie położenia i wymiarów instalacji przemysłowych. Termin ten pojawił się w nauce pod koniec ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii i jest powszechnie stosowany przez ludzi wykonujących podobne prace na platformach wiertniczych. Jednym z zadań wykonywanych w ramach kontroli wymiarów jest precyzyjne określenie położenia i deformacji kołnierzy. Mimo że tego typu pomiary wykonywane są od co najmniej dwudziestu lat, to algorytmy i metody stosowane przez poszczególnych wykonawców nie były dotychczas publikowane. W artykule opisano możliwy sposób pomiaru i zaproponowano algorytm pozwalający obliczyć parametry kołnierza niezbędne zarówno dla projektantów, jak i wykonawców instalacji. Wyznaczone zostaje zarówno położenie kołnierza (ang. Tie Point), wszystkie odchyłki, oraz położenie i skręcenie śrub. Dzięki zrzutowaniu pomierzonych punktów na płaszczyznę część problemów sprowadzono do zadań w przestrzeni dwuwymiarowej. Metoda została zaimplementowana i przetestowana w oprogramowaniu GEONET DC.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.4.81