baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The content of the organic carbon and total nitrogen in the soil of the reclaimed repository of the Sulphur Mine "Machów" after many years of agricultural and forestry management.

Jerzy Wójcik, Stanisław Kowalik

Vol. 8, no. 4 (2014), s. 91-101

Full text: pdfPDF

Abstract:

The paper presents the results of the studies over the formation of the content of organic carbon and total nitrogen in the profile of initial soil of forested and agriculturally managed areas of the repository "Machów", after 30 years from carrying out reclamation measures. The grounds making the external repository Sulphur Mine "Machów" are very heavy (domination of Krakowiec loam), have several per cent content of CaCO3 and neutral or slightly alkaline reaction. Before starting the reclamation they were, like all the "raw" grounds poor in two basic elements constituting the soil fertility, and carbon (organic) and nitrogen (total). Thirty years old period of forest and agricultural management caused a significant increase of such components in the surface layers. There were also difference in the accumulation of Corg and Ntot, depending on the way of the management of the reclaimed areas.

W pracy przedstawiono wyniki badań nad kształtowaniem się zawartości węgla organicznego i azotu ogólnego w profilu gleby inicjalnej zalesionych i zagospodarowanych rolniczo powierzchni zwałowiska „Machów", po 30 latach od wykonania na nich zabiegów rekultywacyjnych. Grunty budujące zwałowisko zewnętrzne Kopalni Siarki „Machów" są utworami bardzo ciężkimi (dominacja iłów krakowieckich), mają kilkuprocentową zawartość CaCO3 i korzystny odczyn. Przed rozpoczęciem rekultywacji charakteryzowały się, jak wszystkie grunty „surowe", niską zawartością dwóch podstawowych pierwiastków decydujących o funkcjonowaniu gleby, tj. węgla organicznego i azotu ogólnego. Trzydziestoletni okres zagospodarowania leśnego i rolnego spowodował znaczący wzrost zawartości tych składników w warstwach przypowierzchniowych. Wystąpiły też różnice w akumulacji Corg i Nog w zależności od sposobu zagospodarowania terenów zrekultywowanych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.4.91