baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Combined bundle adjustment with distances and GPS observations.

Jakub Kolecki

Vol. 9, no. 1 (2015), s. 51-60

Full text: pdfPDF

Abstract:

Today photogrammetric measurements are often supported by observations provided by such devices like inertial measurement units and GNSS receivers. Therefore the functional model of bundle adjustment often needs to be extended to handle various kinds of observations. In this paper the approach to supporting direct geo-referenced images with distance observations is proposed. The behavior of final accuracy of adjustment is examined depending on the number of distances involved. Besides the influence of inaccurate weighting of GPS observations is addressed. Tests were carried out using a closed-loop image network with good controllability and a large number of tie points. The results show that using distances as supplementary information may help to fix the scale of the photogrammetric network and prevent check point errors from increasing even if a low accuracy GPS solution is available. However one should always keep in mind that the role of distances depends on the accuracy of their measurements and finally on the geometry of the network.

Niejednokrotnie pomiary fotogrametryczne integrowane są z pomiarami pochodzącymi z takich sensorów jak jednostki inercyjne czy odbiorniki GNSS. Jest to przyczyna, dla której funkcjonalny model metody wiązki musi być rozszerzany. W niniejszej publikacji proponowana jest metoda wykorzystania pomiarów odległości jako informacji wspomagającej bezpośrednią georeferencję zdjęć. Przeanalizowana została dokładność wyrównania sieci zdjęć w zależności od liczby pomiarów odległości. Skoncentrowano się także nad badaniem wpływu wagowania obserwowanych współrzędnych środków rzutu. Testy przeprowadzono, wykorzystując sieć zdjęć o konfiguracji pętli z dużą liczbą punktów wiążących. Wyniki pokazują, że wykorzystanie obserwacji odległości pozwala na uniknięcie nieprawidłowego przeskalowania sieci, a także wpływa na zmniejszenie błędów położenia punktów kontrolowanych mimo stosowania odbiornika GPS o niskiej dokładności. Należy jednak mieć na względzie fakt, że końcowy wynik wyrównania będzie zależny od faktycznej dokładności pomiaru odległości, a także od geometrii zdjęć w sieci.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.1.51