baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Complex high accuracy satellite and field measurements of horizontal and vertical displacements of control geodetic network on Dniester hydroelectric pumped power station (HPPS).

Kornilìj Tretâk, Sergìj Perìj, Ìgor Sìdorov, Lûbov Babìj

Vol. 9, no. 1 (2015), s. 83-96

Full text: pdfPDF

Abstract:

Technique of complex GNNS and ground measurements on the control geodetic network of Dniester HPPS for monitoring deformations of the earth surface is proposed and implemented. It allows increase the accuracy of determining the coordinates of points by replacing GNSS measurements in areas of poor reception of satellite signals with precision ground linear-angular measurements.

W artykule została zaproponowana technologia kompleksowych pomiarów satelitarnych GNSS i terenowych pomiarów sieci geodezyjnej hydroelektrowni pompowej (HPPS) na rzece Dniestr, prowadzonych na potrzeby obserwacji odkształceń powierzchni terenu. Wdrożenie tej technologii pozwala na zwiększenie dokładności wyznaczenia współrzędnych punktów dzięki zastąpieniu pomiarów GNSS na obszarach o słabym odbiorze sygnałów satelitarnych kątowo-liniowymi pomiarami terenowymi wysokiej dokładności.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.1.83