baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Dimensions of plots belonging to out-of-village owners in the village of Będziemyśl, commune of Sędziszów Małopolski.

Przemysław Leń, Izabela Matysek, Oleksandra Kovališin

Vol. 9, no. 2 (2015), s. 63-70

Full text: pdfPDF

Abstract:

The occurrence of plot patchwork is one of significant factors having a negative influence on the organization and level of agricultural production. Those plots are located within the area of a village where their owners live but they can be also found beyond it. Grounds located in the external plot patchwork are in the possession of villagers as well as of commune and town dwellers. Inhabitants of administrative, service, industrial or cultural and educational centres are mainly legal heirs of parents who lived in the country or emigrated to cities. However, it is necessary to mention non-resident owners who have bought building lots in the countryside due to attractive location and prices [4]. Research was carried out in the locality of Będziemyśl situated in the commune of Sędziszów Małopolski. It is a village which is located 18 km away from the voivodship town of Rzeszów, 16 km away from the poviat town of Ropczyce and 8 km away from the commune locality of Sędziszów Małopolski.

Występowanie szachownicy gruntów jest jednym z istotnych czynników wywierających ujemny wpływ na organizację i poziom produkcji rolniczej. Grunty te znajdują się w na obszarze wsi, w której zamieszkują ich właściciele jak również znajdować się mogą poza jej obszarem. Grunty znajdujące się w szachownicy zewnętrznej są w posiadaniu mieszkańców wsi, a także mieszkańców ośrodków gminnych czy miast. Mieszkańcy ośrodków administracyjnych, usługowych, przemysłowych i kulturalno-oświatowych przeważnie są spadkobiercami po rodzicach mieszkających na wsi bądź tych, którzy wyemigrowali do miast. Należy jednak wspomnieć o różniczanach, którzy kupowali działki budowlane na wsi ze względu na atrakcyjną lokalizację i ceny. Badania zostały przeprowadzone we wsi Będziemyśl w gminie Sędziszów Małopolski. Jest to miejscowość położona 18 km od miasta wojewódzkiego Rzeszów, 16 km od miasta powiatowego Ropczyce oraz 8 km od miejscowości gminnej Sędziszów Małopolski.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.2.63