baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The issues on site surveying during the construction of a bridge span with the cantilever method.

Karol Firek, Anna Kulpa

Vol. 9, no. 3 (2015), s. 25-34

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article presents an analysis of surveying methods employed during the construction of a bridge span erected using the cantilever method. With this specific technique used for construction of a structure, a complex geodetic coordination of scaffolding trolley and formwork assembly for consecutive segments of the span is required. This work was prepared based on the surveys conducted during the construction of a bridge across the Wisłoka river in Łabuzie, implemented as part of the modernization of the national road No. 4 between Machowa and Łańcut.

‹W artykule przedstawiono analizę metod realizacji zadań geodezyjnych w ramach obsługi budowy przęsła obiektu mostowego wznoszonego w technologii nawisowej. W przypadku budowy obiektu w tej technologii konieczna jest m.in. skomplikowana geodezyjna koordynacja montażu wózka rusztowaniowego oraz deskowania kolejnych segmentów przęsła. Podstawę opracowania stanowiły pomiary geodezyjne wykonywane w trakcie budowy mostu przez Wisłokę w miejscowości Łabuzie, prowadzonej w ramach modernizacji drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.3.25