baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The electromagnetic-field effect of industrial origin on the cardio-vascular system of urban land inhabitants (illustrated with an example of Ivano-Frankivsk City, Ukraine).

Ivan Merduh

Vol. 9, no. 3 (2015), s. 45-68, [2] s. tabl.

Full text: pdfPDF

Abstract:

The level increase of comfort of the people in the urban social ecosystems has led to becoming a greater number of factors that may affect on the balance of the system “society-natural environment” and, consequently, on the people health. Among them the special place takes the influence of the electromagnetic radiation (EMR) on the human body. At each point of the test area the intensity of the electric field (E), the intensity of the magnetic field (H) and the intensity of the surface density of energy flow (μ) were measured. For the measurements were used tester Tenmars RF three-Axis Field Strength Meter TM-195. For the medical and environmental research at selected points of test area of urban area of Ivano-Frankivsk city at one time with intensity measurements of electricfield (E), magneticfield (H) and the surface density of energy flow (μ) conducted measurements of heart rate (HR), systolic arterial pressure (S) and diastolic arterial pressure (D).

Wzrost poziomu komfortu ludzi w miejskich ekosystemach społecznych doprowadził do tego, że coraz więcej czynników może wpływać na równowagę systemu „społeczeństwo-środowisko naturalne”, a tym samym na zdrowie ludzi. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje wpływ promieniowania elektromagnetycznego (EMR) na organizm człowieka. W każdym punkcie na testowanej powierzchni pomierzono natężenie pola elektrycznego (E), natężenie pola magnetycznego (H) oraz gęstość powierzchniową strumienia energii (μ). Do pomiarów wykorzystano tester Tenmars RF three-Axis Field Strength Meter TM-195. Na potrzeby badań medycznych i ochrony środowiska w wybranych punktach badanej powierzchni aglomeracji Iwano-Frankowska przeprowadzono, w jednym czasie, pomiary natężenia pola elektrycznego (E), pola magnetycznego (H) i gęstości powierzchniowej strumienia energii (μ). Przeprowadzono pomiary akcji serca (HR), skurczowego ciśnienia tętniczego (S) i rozkurczowego ciśnienia tętniczego (D).

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.3.45