baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Analysis of mining damage notifications in single-family buildings after the occurrence of intensive mining tremors.

Michał Witkowski, Aleksander Wodyński

Vol. 9, no. 4 (2015), s. 101-112

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article analyzes the cases of notifications of mining damage to buildings in housing estates in Polkowice. They occurred after three high-energy mining tremors on 20 February 2002, 16 May 2004, and 21 May 2006. The study was carried out taking into account the differences in structural and building materials, with emphasis on damage to structural and non-structural elements.

W artykule przedstawiono analizę przypadków zgłoszeń szkód górniczych w zabudowie osiedli mieszkalnych w Polkowicach. Miały one miejsce po wystąpieniu trzech wysokoenergetycznych wstrząsów górniczych w dniach 20.02.2002 r., 16.05.2004 r. oraz 21.05.2006 r. Badania przeprowadzono uwzględniając zróżnicowanie konstrukcyjno-materiałowe budynków, z wyróżnieniem uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.4.101