baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Problems associated with qualifying selected industrial structures in terms of charging property tax.

Karol Firek, Rajmund Oruba, Aleksander Wodyński

Vol. 9, no. 4 (2015), s. 33-44

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article presents a criteria for qualifying selected industrial structures: warehouses, storage tanks, reservoirs, foundations and supporting structures, in terms of charging property tax. This issue is particularly complicated due to the number of the above-mentioned structures located at large industrial plants, as well as because of their diversification in terms of structure and function. Qualifying assets used for running a business activity to the category “structures”, within the meaning of the Construction Law, results in them being subject to property tax. The categories of objects, specified on the basis of the adopted criteria, have been illustrated with examples from large industrial plants.

W artykule przedstawiono kryteria kwalifikacji wybranych budowlanych obiektów przemysłowych – magazynów, zbiorników, zasobników, fundamentów oraz konstrukcji wsporczych – pod kątem naliczania podatku od nieruchomości. Zagadnienie to jest szczególnie skomplikowane ze względu na liczbę i zróżnicowanie pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym wymienionych obiektów, znajdujących się w dużych zakładach przemysłowych. Kwalifikacja składników majątku związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do kategorii „budowle”, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, skutkuje ich opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości. Wyspecyfikowane na podstawie przyjętych kryteriów kategorie obiektów zostały zilustrowane przykładami z dużych zakładów przemysłowych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.4.33