baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


An Analysis of the Possibility of Using Coal Technologies to Improve Manoeuvrability, Mobility and Ecological Compatibility of Thermal Power Plant Units.

Mykhaylo Kulyk, Oleh Mandryk, Yosyf Mysak

Vol. 10, no. 2 (2016), s. 39-42

Full text: pdfPDF

Abstract:

It was considered the impact on mobility and maneuverability coal thermal units of two-phasic combustion of coal in an additional furnace. Application of membrane separators for enrichment of oxygen supplied to the furnace of the boiler, it is expected to reduce the formation of harmful substances, even when burning low quality coal.

W artykule przeanalizowano wpływ węglowych jednostek cieplnych dwustopniowego spalania węgla w dodatkowym piecu na zdolność manewrowania i mobilność. Oczekuje się, że zastosowanie separatorów membranowych do wzbogacenia tlenu dostarczanego do paleniska kotła spowoduje ograniczenie ilości tworzących się szkodliwych substancji nawet w przypadku spalania węgla o niskiej jakości.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2016.10.2.39