baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The Content of Selected Heavy Metals of the Sediment and Soil Overburden Overlying Alkaline Sodium Waste on the Basis of the Settling Tanks of the Former “Solvay” Krakow Soda Works.

Joanna Świdwa-Urbańska

Vol. 10, no. 2 (2016), s. 77-87

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper presents the results of a study on the content of selected heavy metals (Pb, Cd, Sr, Zn, Cu, Ni, Mn, Cr) in sodi-um waste deposited on the settling tanks of the former “Solvay” Krakow Soda Works and in the soil overburden covering the settling tanks. The aim of the study was to determine the content of heavy metals, their correlations and relation between heavy metals and some parameters of the sediment.

W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości wybranych metali ciężkich (Pb, Cd, Sr, Zn, Cu, Ni, Mn, Cr) w odpadach posodowych zdeponowanych na osadnikach byłych KZS Solvay oraz w nadkładzie glebowym przykrywającym te osadniki. Celem badań było określenie zawartości metali ciężkich oraz współzależności zachodzących między zawartością metali ciężkich a pozostałymi parametrami osadu.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2016.10.2.77