baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Analysis of Market Rental Property Selected Fragment in Krakow Premises in Terms of Sector Student.

Katarzyna Gajewska, Elżbieta Jasińska

Vol. 10, no. 3 (2016), s. 61-73

Full text: pdfPDF

Abstract:

Krakow is considered to be one of the top academic centres in Poland. In the local universities nearly 200 thousand students acquire knowledge. Only a few of them are permanent inhabitants of Krakow. For this reason, also, annually the market of apartments rent in the capital city of Małopolska in the period of holiday observes fluctuations of prices. At the same time students (or their parents) prefer the proximity of the chosen academic centre or the communication accessibility over the standards of the premises. This allows to sustain the prices of rent of apartments in this neighbourhood and constitutes a stable source of income for real estate owners that could not be attractive for the remaining social groups. For the purpose of supplying information concerning the apartments preferred by the students a study was conducted, in which questions were asked to individuals who now or in recent years rented an apartment in Krakow and they are or have been students of the AGH University of Science and Technology. The post was chosen because of the compact structure of educational institutions, proximity attractive zones, and thus expensive, and the ease of obtaining information from respondents as a result of the conducted studies it is possible to consider that among the surveyed most often rent contracts were concluded for apart-ments with two rooms nearby, or with a good connection to the universities. It was also noticed that the most important factor having impact on the average price for the rent is the location, in the particular urban units of the city of Krakow it differs from the average by a few hundred PLN. Another, relatively obvious criterion determining the height of the rate is the technical condition and furnishing standard of the apartment. The terms on which the rent of the apartment is profitable for its owner were verified. Finally, it was noticed that the benefits arising from the rent of the premises to students are disproportionate for different parties. The information obtained by means of the conducted stud-ies and completed analyses is helpful both for people willing, in the future, to take advantage of the benefits from leasing an apartment, as well as for thousands of students who each year are struggling against the fundamental choice of the place where they will spend the nearest months or years.

Kraków uważany to jeden z czołowych ośrodków akademickich w Polsce. W tutejszych szkołach wyższych zdobywa wiedzę blisko 200 tysięcy studentów. Tylko nieliczni z nich to stali mieszkańcy Krakowa. Z tego powodu też rokrocznie rynek najmu mieszkań w stolicy Małopolski w okresie wakacyjnym odnotowuje wahania cen. Jednocześnie studenci (lub ich rodzice) ponad standard lokalu przedkładają bliskość wybranego ośrodka akademickiego czy dostęp komunikacyjny. Pozwala to utrzymać na stałym poziomie ceny najmu mieszkań znajdujących się właśnie w tych okolicach i stanowi stabilne źródło dochodu dla właścicieli nieruchomości, które mogłyby nie być atrakcyjne dla pozostałej grup społecznych. W celu dostarczenia informacji dotyczących mieszkań preferowanych przez studentów przeprowadzono badanie ankietowe, w którym zadano pytania osobom, które obecnie bądź na przestrzeni ostatnich lat wynajmowały lokal mieszkalny w Krakowie i są lub były studentami Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczelnia ta została wybrana ze względu na zwartą strukturę placówek dydaktycznych, bliskość stref atrakcyjnych, przez co drogich, oraz łatwość pozyskania informacji od respondentów. Wyniki przeprowadzonych badań skłaniają do wniosku, że ankietowani najchętniej zawierali umowy na wynajem mieszkań dwupokojowych znajdujących się w pobliżu uczelni lub z dobrym połączeniem komunikacyjnym z nią. Zauważono również, że najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na średnią cenę za wynajem jest lokalizacja, w poszczególnych jednostkach urbanistycznych miasta Krakowa różni się ona od średniej o kilkaset złotych. Kolejnym, dość oczywistym, kryterium decydującym o wysokości stawki jest stan techniczny oraz standard wyposażenia mieszkania. Sprawdzono również, na jakich warunkach najęcie mieszkania jest rentowne dla jego właściciela. Ostatecznie wykryto, iż korzyści płynące z oddania pod wynajem lokalu studentom są niewspółmierne dla obu stron transakcji/umowy Informacje uzyskane za pomocą przeprowadzonego badania oraz wykonanych analiz są pomocne zarówno dla osób chcących w przyszłości czerpać korzyści z wynajmowania mieszkania, jak i dla tysięcy studentów, którzy każdego roku zmagają się z problemem wyboru miejsca, w którym przyjdzie im spędzić najbliższe miesiące bądź lata.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2016.10.3.61