baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Analysis of the Local HiL (Nowa Huta) Coordinate System for a Coordinate Transformation to the PL-2000.

Piotr Banasik, Marcin Ligas, Jacek Kudrys

Vol. 10, no. 4 (2016), s. 15-26

Full text: pdfPDF

Abstract:

The initiation of the National Spatial Reference System caused the necessity of replacing local coordinate systems by the compulsory national coordinate system. This applies to both municipal coordinate systems and coordinate systems valid within large industrial plants. This paper discusses the methodology for determining the transformation parameters from the local HiL system to the national coordinate system. The characteristic of the HiL coordinate system and the manner of its creation are presented on the basis of archival materials. The transformation algorithm from the HiL system to the PL-2000 system as well as the way and results of transformation model verification are given. The results of studies presented in this paper enabled the inclusion of the local control network from the HiL area to the detailed control network of the city of Krakow.

Wprowadzenie państwowego systemu odniesień przestrzennych spowodowało konieczność zastąpienia układów lokalnych przez obowiązujący państwowy układ współrzędnych. Dotyczy to zarówno układów miejskich, jak i układów funkcjonujących w dużych zakładach przemysłowych. W artykule omówiono metodykę wyznaczania parametrów transformacji z układu lokalnego HiL (na obszarze dawnej Huty im. Lenina) do układu państwowego PL-2000. Na podstawie materiałów archiwalnych przedstawiono charakterystykę tego układu i sposób jego utworzenia. Podano algorytm transformacji z układu HiL do układu PL-2000 oraz sposób i wyniki weryfikacji modelu transformacji. Przedstawione w niniejszej pracy rezultaty opracowania umożliwiły włączenie osnowy geodezyjnej z obszaru HiL do osnowy szczegółowej miasta Krakowa.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2016.10.4.15