baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Evaluation of Multilingual Land Surveying Dictionaries – Part I.

Ewelina Kwiatek

Vol. 10, no. 4 (2016), s. 57-70

Full text: pdfPDF

Abstract:

Tarp [11] divides specialised dictionaries published during the last two decades into three groups: traditional printed dictionaries, electronic dictionaries published by publishing houses and academic or public institutions and other online dictionaries. Volk et al. [14] in their discussion of dictionaries specify three groups of people who consult dictionaries: language learners, professional translators and linguists. Language learners use dictionaries to find translation suggestions for a word or phrase in the target language. Professional translators want to check words quickly, understand their usage and context and apply these words in translation. Linguists are the most demanding dictionary users. They are interested in finding specific information in dictionaries such as idioms, collocations or articles. This paper analyses different types of land surveying dictionaries from the perspective of different users. It particularly focuses on their language combinations, number of entries, data categories, layout, accessibility and availability on the market. The first part of the paper is devoted to traditional printed multilingual land surveying dictionaries that have been published in Poland so far, whereas in the second part electronic dictionaries are investigated.

Tarp [11] dzieli słowniki specjalistyczne opublikowane w ostatniej dekadzie na trzy grupy: tradycyjne słowniki papierowe, słowniki elektroniczne opublikowane przez wydawnictwa oraz ośrodki naukowe i instytucje publiczne oraz pozostałe słowniki, które są dostępne on-line. Volk i inni [14] wyróżniają trzy grupy użytkowników słowników: osoby uczące się języka obcego, profesjonalnych tłumaczy oraz językoznawców. Uczący się języka zaglądają do słownika, aby znaleźć odpowiednik danego słowa w języku obcym. Profesjonalni tłumacze chcą szybko znaleźć znaczenie danego terminu, zrozumieć, jak funkcjonuje on w kontekście, i zastosować go w tłumaczeniu. Językoznawcy należą do najbardziej wymagającej grupy użytkowników. Zależy im na znalezieniu specyficznych informacji, takich jak idiomy, kolokacje czy rodzajniki. Zgodnie z tą kategoryzacją użytkowników badacze w dziedzinie geodezji i studenci geodezji będą zaliczać się do pierwszej grupy. Jednakże często naukowcy i studenci bardzo dobrze posługują się tak zwanym codziennym angielskim. Prócz tego znają swoją specjalizację w języku ojczystym. Ich oczekiwania względem zasobów leksykograficznych są zatem większe. Sięgają oni po słownik, aby znaleźć odpowiedniki terminów reprezentujących złożone pojęcia, czyli takie, które albo nie istnieją w języku docelowym (na który tłumaczymy), albo znacznie się różniąw obu językach. Artykuł ten stanowi próbę oceny słowników wielojęzycznych (zwłaszcza słowników dwujęzycznych angielsko-polskich i polsko-angielskich), które do tej pory zostały opublikowane w Polsce w formie książkowej. Ocenie zostały poddane zwłaszcza takie cechy, jak: kombinacje językowe, liczba terminów, informacje o terminach, wygląd słownika, dostępność dla użytkownika oraz możliwość zakupu.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2016.10.4.57