baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Analysis of Mariupol metallurgical enterprises influence on ecological state of surface waters.

Olena Dan, Elena Neverova-Dziopak, Eleonora Butenko, Alexey Kapustin

Vol. 11, no. 1 (2017), pp. 25-31

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper deals with the problem of environmental impact of metallurgical enterprises on ecological state and water quality of the Kalchyk and Kalmius rivers and the coastal zone of the Sea of Azov (Ukraine). These metallurgical enterprises Azovstal Iron & Steel Works and Ilyich Iron and Steel Works are situated in Mariupol city within the catchment area of the examined water bodies.

W artykule przedstawiono analizę wpływu zakładów hutniczych na stan ekologiczny i jakość wody rzek Kalczyk i Kalmius oraz strefy przybrzeżnej Morza Azowskiego. Zakłady hutnicze Azovstal Iron & Steel Works oraz Ilyich Iron and Steel Works znajdują się w Mariupolu i są usytuowane w zlewisku badanych akwenów wodnych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.1.25