baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The development of local land information systems in the rural municipalities.

Agnieszka Dawidowicz, Anna Klimach

Vol. 11, no. 1 (2017), pp. 33-46

Full text: pdfPDF

Abstract:

Nowadays Land Information System (LIS) is the part of a developing society. These systems build relationships between the institutions. The use of land information systems affects the innovative capacity in both urban and rural areas. They can be also used in creating web mapping services for different levels of country division. This paper presents practices in the establishment of the local web mapping services using LIS data in rural communes. It also presents opportunities and directions for use of the Land Information Systems.

W obecnych czasach systemy informacji przestrzennej są częścią rozwijającej się społeczności lokalnej. Systemy te pogłębiają relacje pomiędzy instytucjami prowadzącymi publiczne rejestry informacji o nieruchomościach. Tworzenie systemów informacji przestrzennej i korzystanie z nich sprzyja – co potwierdzają aktualne badania – powstawaniu innowacyjnych aktywności zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i wiejskich. Systemy te służą nie tylko do kolekcjonowania danych o przestrzeni w jednym miejscu, ale także ich rozpowszechniania za pomocą internetowych serwisów mapowych. W artykule zaprezentowano dobre praktyki w tworzeniu lokalnych internetowych serwisów mapowych z wykorzystaniem danych przestrzennych w gminach wiejskich. Autorki skupiły się na przedstawieniu szans i możliwości wykorzystania tych serwisów.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.1.33