baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Evaluation of multilingual land surveying dictionaries. Part 2.

Ewelina Kwiatek

Vol. 11, no. 1 (2017), pp. 67-78

Full text: pdfPDF

Abstract:

Multilingual specialised dictionaries may be divided according to different criteria, e.g. the number of languages (bilingual vs multilingual dictionaries), data presentation (visual vs. text dictionaries) or medium on which the dictionary is published (printed vs. electronic dictionaries). As it has already been mentioned in the first part of this paper [6], based on the medium criterion dictionaries may be divided into traditional printed dictionaries, electronic dictionaries compiled by publishing houses and research/academic institutions and other Internet dictionaries. Traditional dictionaries have already been discussed in the first part of this article [6]. This part of the paper examines different types of electronic dictionaries from the perspective of different users: land surveyors, students of land surveying and related fields, translators and technical writers. It particularly focuses on such dictionary features as language combinations, number of entries, data categories, layout, accessibility and availability on the market.

Wielojęzyczne słowniki specjalistyczne można podzielić na różne grupy na podstawie takich kryteriów, jak: liczba języków (słowniki dwujęzyczne i wielojęzyczne), forma prezentacji danych (słowniki obrazkowe i słowniki tekstowe) czy forma publikacji (słowniki drukowane i elektroniczne). Jak już wspomniano w pierwszej części tego artykułu [6], według kryterium formy publikacji rozróżnia się tradycyjne słowniki papierowe, słowniki elektroniczne tworzone przez wydawnictwa oraz ośrodki naukowe oraz inne słowniki internetowe (tworzone zazwyczaj przez pasjonatów danej dziedziny). W pierwszej części artykułu omówione zostały słowniki papierowe [6]. W tej części przedstawione zostały różne słowniki elektroniczne pod kątem ich przydatności dla różnych grup użytkowników: geodetów, studentów, tłumaczy i redaktorów tekstów technicznych. Ocenie zostaną poddane takie cechy słowników, jak: kombinacje językowe, kategorie danych, wygląd słownika oraz jego dostępność i możliwość nabycia.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.1.67