baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Generate real total radiation spatial distribution of solar radiation using cloud mask algorithm.

Małgorzata Pietras-Szewczyk

Vol. 11, no. 2 (2017), pp. 41-48

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper describes a method for analysing the spatial distribution of solar energy potential based on calculated solar irradiation using GIS (Geographical Information System). GIS GRASS programme provides an opportunity to create a spatial distribution of solar radiation, taking into account such important elements as terrain, atmosphere, pollutants, water and aerosol in atmosphere, clouds. In this paper one of these elements are taken into account: the impact of the cloud cover on incoming value of solar radiation and the methods available for calculating this impact. The author considers how to calculate the incoming solar radiation under the real-sky conditions.

Niniejszy artykuł opisuje metodę analizy rozkładu przestrzennego promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu oprogramowania z grupy GIS. Moduł r.sun będący częścią systemu GRASS umożliwia stworzenie przestrzennego rozkładu promieniowania słonecznego z uwzględnieniem tak istotnych elementów, jak ukształtowanie terenu, warunki atmosferyczne, zanieczyszczenia atmosferyczne, aerozol czy chmury. Wpływ zachmurzenia na wartość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi stanowi element, który trudno uwzględnić w analizie przestrzennej rozkładu promieniowania słonecznego. Jednak tylko uwzględniając element zachmurzenia, możemy otrzymać wartość promieniowania rzeczywistego.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.2.41