baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Dimensions of destruction of road network providing access to cadastral parcels resulting from motorway construction.

Karol Noga, Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska

Vol. 11, no. 4 (2017), pp. 65-81

Full text: pdfPDF

Abstract:

Issues specified in the study concern the evaluation of road networks providing access to cadastral parcels in villages divided by a motorway. The scope of the research involves a spatial analysis of three villages: Rogoźnica, Rudna Mała, and Lipie, all located in the Głogów Małopolski commune, in the county of Rzeszów. Based on data from the descriptive and cartographic part of the Land and Buildings register, a detailed analysis was made of the spatial structure and road network providing direct access to cadastral parcels. The conducted research has revealed that the motorway as a linear investment has not only caused the destruction of agricultural roads in the existing agricultural area but has also destroyed connections between villages that have been shaped for centuries.

Problematyka opracowania dotyczy oceny sieci dróg bezpośredniej obsługi działek we wsiach podzielonych autostradą. Zakres badań obejmuje analizę przestrzenną w trzech wsiach: Rogoźnica, Rudna Mała i Lipie położonych w gminie Głogów Małopolski w powiecie rzeszowskim. Na podstawie danych z części opisowej oraz kartograficznej ewidencji gruntów i budynków przeprowadzono szczegółową analizę struktury przestrzennej oraz sieci dróg bezpośredniej obsługi działek ewidencyjnych. Badania wykazały, że autostrada jako inwestycja liniowa nie tylko dokonała w istniejącej przestrzeni produkcyjnej destrukcji dróg rolnych, lecz jednocześnie przerwała ukształtowane od stuleci powiązania między wsiami.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.4.65