baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Concept of municipality geoportal – selected legal and administrative issues

Katarzyna Cegielska, Tomasz Salata, Dawid Kudas, Marta Szylar

Vol. 12, no. 1 (2018), pp. 45-57

Full text: pdfPDF

Abstract:

The entry into force of the INSPIRE Directive (Infrastructure for Spatial Information in Europe) has contributed to the progressive building of spatial data infrastructures in the countries of the European Union. Laws on spatial information infrastructure require local government to create and share spatial data. The result of the INSPIRE Directive in Polish legislation is the adoption of the law of March 4, 2010, about spatial information infrastructure by the Polish Government. This act contained the principles of creation and use of spatial data infrastructure. The presented work consists of selected legal regulations and administrative provisions relating to the conduct of a municipality’s geoportals. As an example, the geoportal prepared for the Tomice municipality has been presented. To prepare the thematic layers, QGIS software based on the Open Source License was used. Several thematic layers were prepared based on the data made available by the municipality, the data obtained from a national geoportal (www.geoportal.gov.pl), and the General Directorate for Environmental Protection as well as materials developed during the many years of cooperation with the municipality. The process of portal assumptions was made on the basis of Geoxa software. Geoportals can be regarded as tools that are valuable sources of information for various consumers – from the government to individual users. They allow for quick and transparent access to diverse spatial data at the same time based on detailed and reliable sources.

Wejście w życie dyrektywy INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) przyczyniło się do stopniowego tworzenia infrastruktur danych przestrzennych w krajach Unii Europejskiej. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej narzuca wobec samorządu lokalnego wymaganie tworzenia i udostępniania danych przestrzennych. Rezultatem dyrektywy INSPIRE w polskim prawodawstwie jest przyjęcie przez rząd polski ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Ustawa ta zawiera zasady tworzenia i wykorzystania infrastruktury danych przestrzennych. Praca omawia wybrane regulacje prawne i przepisy administracyjne związane z prowadzeniem geoportali gminnych. Dla przykładu opracowano geoportal gminy Tomice. Do przygotowania warstw tematycznych wykorzystano oprogramowanie QGIS działające na licencji Open Source. Sporządzono warstwy tematyczne na podstawie danych udostępnionych przez gminę, danych uzyskanych z krajowych geoportali (www.geoportal.gov.pl), od Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz z materiałów opracowanych w trakcie wieloletniej współpracy z gminą. W procesie zakładania portalu zastosowano oprogramowanie Geoxa. Geoportale można uznać za narzędzia, które są cennymi źródłami informacji dla różnych grup konsumentów – od rządu po poszczególnych użytkowników. Umożliwiają szybki i prosty dostęp do różnorodnych danych przestrzennych pochodzących ze szczegółowych i wiarygodnych źródeł.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.1.45