baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Comparison of real estate values determined in Poland and Ukraine in context of state border historical changes

Tomasz Adamczyk, Oleksandra Kovalyshyn, Agnieszka Bieda, Pavlo Kolodiy

Vol. 12, no. 2 (2018), pp. 5-18

Full text: pdfPDF

Abstract:

As an outcome of the state border changes determined by the warfare in Europe during the first half of the 20th century, some of the migrating population were forced to leave their properties located in what had suddenly become a different country. The country of Poland compensated its citizens for real property losses resulting from leaving such properties outside of the new country borders. The Polish legislation then came out with new procedures that enabled such a property valuation. These are based on the Real Estate Management Act. The valuation is conducted based on similar real property appraisal; properties that are located in comparable market areas within the current borders of Poland. The purpose of the study is to verify whether the determined value corresponds with the current market value within a local real estate market. As an example, we used a sample property located in Lviv. Value estimation was exercised twice – based on data available for the local market (Lviv) and for the market determined according to the comparability to Polish regulations; i.e., on the basis of real estate data in Krakow.

W związku ze zmianami granic państwowych, jakie miały miejsce w wyniku działań wojennych prowadzonych w Europie w pierwszej połowie XX wieku, część przemieszczającej się ludności pozostawiła swoje nieruchomości na terenie innych państw. Państwo polskie rekompensuje swym obywatelom straty związane z nieruchomościami pozostawionymi poza obecnymi granicami Polski. W polskim prawie powstały procedury umożliwiające wycenę tego typu nieruchomości. Oparte są one na ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wycena wykonywana jest na podstawie nieruchomości podobnych, położonych na obszarze rynków porównywalnych w aktualnych granicach Polski. Celem pracy była weryfikacja, czy tak wyznaczona wartość odpowiada aktualnej wartości rynkowej na lokalnym rynku nieruchomości. Jako przykład posłużyła nieruchomość położona we Lwowie. Wartość nieruchomości szacowano dwukrotnie – na podstawie danych z rynku lokalnego (lwowskiego) oraz z rynku uznanego zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi za porównywalny, tj. na podstawie danych o nieruchomościach z Krakowa.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.2.5