baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Informational, educational, and scientific values of environmental data interactive visualizations

Karol Król, Krzysztof Gawroński

Vol. 12, no. 2 (2018), pp. 51-62

Full text: pdfPDF

Abstract:

Various programmatic techniques and tools are more and more frequently being used for the interactive visualization of data, especially environmental data. Their prevalence and domain of their use in environmental management as well as the promotion and popularization of scientific survey results have increased successively. Chosen examples of applications of environmental data interactive visualizations were presented in the paper, their advantages and disadvantages were discussed, and some of the most-popular techniques and tools used in their creation were listed. In conclusion, it was pointed out that data visualizations are being applied more and more in the natural and technical sciences. Moreover, it was noticed that environmental data visualizations can influence the efficiency of environmental management, and the repeatedly reiterated and multi-sourced transmission of data can publicize environmental problems as well as affect the ecological awareness of individuals or social groups.

Różnorakie techniki i narzędzia programistyczne są coraz częściej stosowane do interaktywnej wizualizacji danych, w szczególności środowiskowych. Sukcesywnie zwiększa się powszechność i obszar ich zastosowań w zarządzaniu środowiskiem oraz w upowszechnianiu i popularyzacji wyników badań naukowych. W pracy przedstawiono wybrane przykłady zastosowań wizualizacji danych środowiskowych, omówiono ich wady i zalety, wymieniono także jedne z najpopularniejszych technik i narzędzi umożliwiających ich tworzenie. W konkluzji zwrócono uwagę, że wizualizacje danych znajdują coraz częściej zastosowanie w naukach przyrodniczych i technicznych. Ponadto zauważono, że wizualizacje danych środowiskowych mogą wpływać na efektywność zarządzania środowiskiem, a wielokrotnie ponawiany i wieloźródłowy przekaz informacji może nagłośnić problemy środowiskowe oraz wpłynąć na świadomość ekologiczną jednostek lub grup społecznych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.2.51