baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Comparative analysis of results of cadastral land valuation and real market environment in Saint Petersburg

Elena Bykova, Yuliya Shabayeva

Vol. 12, no. 3 (2018), pp. 17-27

Full text: pdfPDF

Abstract:

An analysis of the results of cadastral land valuation in Saint Petersburg is presented in this article. Сadastral values are compared with the real market prices of land plots. This allowed us to justify the need to take into account the isolation of pricing processes in the identified zones for the calculation of land tax.

W artykule przedstawiono analizę wyników katastralnej wyceny gruntów w Petersburgu. Wartości katastralne zostały porównywane z rzeczywistymi cenami rynkowymi działek. Badanie pozwoliło uzasadnić potrzebę wyceny gruntów na cele katastralne odrębnie dla różnych stref atrakcyjności miasta.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.3.17