baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Development of mass valuation in Republic of Belarus

Ol’ga Dedkova, Irina Polyakova

Vol. 12, no. 3 (2018), pp. 29-39

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article covers the current and prospective situation in the mass valuation system in the Republic of Belarus, focusing on the use of different types of information in the valuation process. The paper deals with the mass valuation of such types of land as urban and rural areas, territories outside the settlements, land for collective gardening, and placement of summer houses. The mass valuation system of land for agricultural purposes is not related in the article.

Artykuł dotyczy obecnej i przyszłej sytuacji w systemie wyceny masowej w Republice Białorusi. Autorki koncentrują się na wykorzystaniu różnych typów informacji w procesie wyceny. W artykule omówiono masową wycenę gruntów w obszarach miejskich i wiejskich, także położonych poza siecią osadniczą, gruntów o charakterze ogrodniczym i letniskowym. Analizie nie poddano natomiast wyceny masowej gruntów rolniczych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.3.29