baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Effects of abandoned urban infrastructure on environmental development in Ogun State

Emmanuel O. Abdul, Kazeem O. Raimi, Abayomi S. Ibisola

Vol. 12, no. 3 (2018), pp. 5-15

Full text: pdfPDF

Abstract:

The well-being of any nation is based on its readily available and functional infrastructure. The abandonment of urban infrastructure does become a threat and causes an environmental nuisance, slowing down development. The study assesses the impact of abandoned urban infrastructure on the environmental development of Ogun State. It examines the effects of abandonment on the environment and identifies the various causes and types of abandoned urban infrastructure in the state. Questionnaires and interviews were used to gather data from estate surveyors, valuers, and end users of urban infrastructure. The data was analyzed using a descriptive analysis and the Relative Importance Index (RII). The effects of abandoned urban infrastructure on environmental development were determined to be environmental degradation, a decrease in business activities, and an increase in health issues. The study recommends that infrastructural projects should be done in bits to avoid abandonment, on-going construction should always be kept clean to avoid negatives uses, good health care and environmental cleaning up should be done for the people, and the use of turnkey projects as well as the globally established PPP model of infrastructure delivery.

Dobrostan każdego narodu opiera się na łatwo dostępnej i funkcjonalnej infrastrukturze. Zaniedbania w dziedzinie infrastruktury miejskiej stają się zagrożeniem i powodują uciążliwości środowiskowe spowalniające rozwój. W artykule oceniano wpływ zaniechania budowy i rozwoju infrastruktury miejskiej na rozwój środowiska w stanie Ogun. Zbadano wpływ powyższych działań na środowisko, ustalono przyczyny zaniechań w zakresie różnych typów infrastruktury miejskiej w Nigerii. Do zebrania danych od inspektorów i rzeczoznawców majątkowych oraz użytkowników końcowych infrastruktury miejskiej wykorzystano narzędzia: kwestionariusz ankietowy i wywiad. Dane poddano analizie opisowej i analizowano za pomocą względnego wskaźnika ważności. W wyniku badań ustalono, jaki wpływ na rozwój środowiska miało porzucenie infrastruktury miejskiej: degradacja środowiska, zmniejszenie działalności gospodarczej, występowanie problemów zdrowotnych. Autorzy zalecają, aby projekty infrastrukturalne były wykonywane w sposób pozwalający uniknąć porzucenia, a istniejące konstrukcje powinny być poddawane konserwacji.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.3.5