baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


GIS for analysis of residential estate market - case study

Janusz Kwiecień

Vol. 12, no. 3 (2018), pp. 65-73

Full text: pdfPDF

Abstract:

The increasingly rapid advances in technological development approaches to integrate property market valuation with the Geographical Information System (GIS). Application of the GIS software in the residential estate market is very helpful in visualizing information using maps and tables. In order to effectively manage the database on the real estate market, advanced IT technologies are necessary – the ones that provide mechanisms for entering, collecting, analyzing, and storing cadastral data. Solutions for real estate residential market modeling should be treated as an important element for the development of the spatial economy. From the property market valuation, we can determine a high or low market value based on the attribute data. In visualization, we can analyze the factors of the highest and lowest market values based on geographic data that is produced using ArcGIS. After that, the detailed analysis can also be determined using ArcGIS 10.5 software, such as using overlay and proximity analysis tools.

Zastosowanie oprogramowania GIS na rynku nieruchomości mieszkaniowych jest bardzo przydatne do wizualizacji informacji przy użyciu mapy i tabel opisowych. Aby skutecznie zarządzać bazą danych na rynku nieruchomości, niezbędne są zaawansowane technologie informatyczne, które zapewniają mechanizmy wprowadzania, gromadzenia, analizowania i przechowywania danych katastralnych. Rozwiązania przeznaczone do modelowania rynku nieruchomości mieszkaniowych należy traktować jako ważny element rozwoju gospodarki przestrzennej. W procesie wyceny nieruchomości można ustalić wysoką lub niską wartość rynkową na podstawie danych atrybutów. Podczas wizualizacji można analizować czynniki o najwyższej i najniższej wartości rynkowej, opierając się na danych geograficznych pozyskanych za pomocą ArcGIS. Szczegółowych informacji dostarczają również narzędzia analityczne tego programu.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.3.65