baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Housing market in capital cities – the case of Poland and Portugal

Izabela Rącka, Saira Khalil ur Rehman

Vol. 12, no. 3 (2018), pp. 75-87

Full text: pdfPDF

Abstract:

The real estate markets in capital cities are considerably different from the other regions of their respective countries. Due to the higher level of investment, business activity and income, increased tourism, and demand for real estate (and the subsequent higher prices), the markets in capital cities are usually more developed and more valuable; however, they describe the degree of development of the national real estate market to a certain extent. The aims of this paper are to conduct a comparative study of the housing prices in Warsaw and Lisbon (the capital cities of Poland and Portugal, respectively) using some macroeconomic variables and to measure the influence of factors including wages, supply of houses, and unemployment on the housing prices of the cities of Warsaw and Lisbon. We analyzed data from the period of 2009 through 2015. The following research methods were used in the research: a literature review, secondary data sources research, and statistical methods (the correlation, simple, and multiple regression techniques). We determined which factors affect the housing prices in the cities of Warsaw and Lisbon and to what extent this occurs.

Rynki nieruchomości w stolicach państw znacznie różnią się od tych w innych regionach krajów. Rynki w stolicach – ze względu na wyższy poziom inwestycji, działalności gospodarczej i dochodów, wzrost turystyki i popyt na nieruchomości, a w konsekwencji wyższe ceny – są zazwyczaj bardziej rozwinięte i wartościowe, ale w pewnym stopniu decydują o poziomie rozwoju krajowego rynku nieruchomości. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej cen mieszkań w Warszawie i Lizbonie, stolicach Polski i Portugalii, z wykorzystaniem niektórych zmiennych makroekonomicznych oraz pomiar wpływu czynników, w tym płac, podaży domów i bezrobocia, na ceny mieszkań w obu miastach. Analizą objęto lata 2009–2015. W badaniach wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd literatury, badania źródeł wtórnych danych, metody statystyczne (korelacja, regresja prosta i wielokrotna). Ustalono, które czynniki i w jakim stopniu wpływają na ceny mieszkań w Warszawie i Lizbonie.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.3.75