baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Theoretical and practical aspects of estimation of forced sale value

Vladzimir Shabeka

Vol. 12, no. 3 (2018), pp. 89-99

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper deals with the key categories used in the procedure of estimating the forced sale value of an object. We consider the different criteria and provide methodological recommendations on the classification of various objects of civil rights as objects of valuation. Materials of expert assessments and empirical observations are presented. A practice-oriented model for estimating liquidation value is proposed.

Artykuł dotyczy kluczowych zagadnień związanych z szacowaniem wartości nieruchomości dla wymuszonej sprzedaży. Autor przedstawia zalecenia metodyczne dotyczące klasyfikacji różnych praw do nieruchomości jako przedmiotu wyceny. Przedstawiono materiały z ocen ekspertów i obserwacji empirycznych. Zaproponowano praktyczny model szacowania wartości na potrzeby wymuszonej sprzedaży.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.3.89