baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Selected problems of valuation of built-up real properties without considering their components

Piotr Benduch, Krzysztof Butryn

Vol. 12, no. 4 (2018), pp. 17-31

Full text: pdfPDF

Abstract:

The Act of August 21, 1997, on Real Estate Management lays down a series of procedures for which a property appraiser is required to estimate the value of a property built up on the theoretical assumption that the land is undeveloped, thus excluding the components of the property. Determining the value of such land using a comparative approach methodology has many problems associated with the correct selection of similar properties, especially in the areas of compact urban development and areas for which a local spatial management plan does not apply. This article points to problems related to determining the value of built-up properties that assume that they are undeveloped land. The procedures for managing real estate that require such a valuation are presented in a synthetic manner. For the selected procedures, the practical difficulties were identified. The authors draw attention to the relevance of the issue in the context of its financial implications, especially in view of the introduction of universal taxation of real estate.

Przepisy prawa w zakresie gospodarki nieruchomościami określają szereg procedur, na których potrzeby rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do szacowania wartości nieruchomości zabudowanych przy teoretycznym założeniu, iż stanowią one grunty niezabudowane, tj. bez uwzględniania części składowych nieruchomości. Określenie wartości takich gruntów z wykorzystaniem metodologii podejścia porównawczego przysparza licznych problemów związanych z prawidłowym doborem nieruchomości podobnych, szczególnie w wypadku obszarów o zwartej zabudowie śródmiejskiej oraz obszarów, w odniesieniu do których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Artykuł wskazuje na problemy związane z ustalaniem wartości nieruchomości zabudowanych przy założeniu, że stanowią one grunty niezabudowane. W sposób syntetyczny przedstawiono procedury gospodarowania nieruchomościami wymagające przeprowadzenia takiej wyceny. Wskazano trudności praktyczne przy stosowaniu wybranych procedur. Autorzy zwracają uwagę na istotność omawianego zagadnienia w kontekście jego skutków finansowych, szczególnie w perspektywie wprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.4.17