baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Study of selected textural features properties on asbestos roof images

Judyta Książek

Vol. 12, no. 4 (2018), pp. 45-54

Full text: pdfPDF

Abstract:

This research concentrated on an assessment of the sensitivity of five selected textural feature groups focused on changes in contrast, brightness, sharpness, and rotation of image . The analyzed texture images were real samples of asbestos roofs . During the study, MaZda software was used for determining 259 different textural features. The obtained results were analyzed to indicate insensitive parameters while transforming the sample image. There were no textural features found in the received results, which were simultaneously resistant to all of the implemented changes.

Przedstawione prace badawcze dotyczyły oceny wrażliwości wybranych pięciu grup cech teksturalnych na zmiany kontrastu, jasności, ostrości oraz obrotu obrazu. Obraz tekstury stanowiły rzeczywiste próbki dachów azbestowych. W trakcie badań korzystano z oprogramowania MaZda, które pozwoliło wyznaczyć 259 różnych cech teksturalnych. Przeanalizowano otrzymane wyniki pod kątem parametrów niewrażliwych na przekształcenia obrazu próbki. W uzyskanych wynikach nie znaleziono cech tekstury, które są równocześnie odporne na wszystkie czynniki powodujące ich zmianę.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.4.45