baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Photogrammetric 3D measurements based on immersive panoramas

Karol Kwiatek, Regina Tokarczyk

Vol. 12, no. 4 (2018), pp. 55-68

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article presents the concept of photogrammetric measurements based on immersive video; i.e., video recorded by a mobile immersive camera. The camera records a series of 360° images, which is facilitated by the application of a few cameras whose perspective centers are at some distance from the common “virtual” perspective center. The aim of this article is to test the potential of panorama-based measurements and to analyze their accuracy. The article presents the immersive model geometry and the application of immersive imaging in a spherical model that is used in SfM software (e.g., Photoscan). The impact of immersive imaging parameters on the photogrammetric measurement accuracy was examined. The accuracy of panorama-based photogrammetric measurements depends on set sphere radius R and its relationship with the distance to the points of object D and location of the points on the individual images (expressed by angles ε and ξ). The article analyzes how the modification of sphere radius R and the radius of the masking circle influences the accuracy of the measurements based on immersive panoramas. The outcomes of this research indicate that the sphere radius R of the immersive panorama used in the photogrammetric measurements should be smaller than the average spatial reach of the survey points and the reduction of the masking circle lowers the number of mean errors on the ground control points. Immersive panoramas enable adjusting the sphere radius (R) depending on the distance to the object. However, it is difficult to find the right sphere radius for the entire recorded the scene.

Artykuł przedstawia koncepcję pomiarów fotogrametrycznych z wideo imersyjnego, czyli wideo zarejestrowanego w ruchu przez kamerę imersyjną. Taka kamera rejestruje obrazy w zakresie 360° dzięki zastosowaniu kilku kamer składowych, których środki rzutów są oddalone od wspólnego „wirtualnego” środka rzutów. Celem artykułu jest analiza dokładności pomiarów wykonywanych na podstawie panoram imersyjnych. W artykule przedstawiono geometrię modelu imersyjnego, a także wykorzystanie obrazowania imersyjnego w modelu sferycznym, który jest stosowany w programie typu SfM (np. Photoscan). Zbadany został wpływ parametrów obrazowania imersyjnego na dokładność pomiaru fotogrametrycznego. Dokładność pomiarów fotogrametrycznych na podstawie panoram imersyjnych zależy przede wszystkim od przyjętego promienia sfery R i jego relacji z odległością do punktów obiektu D oraz od położenia punktów na zdjęciach składowych, wyrażanego przez kąty ε i ξ. W artykule przeanalizowano wpływ zmian promienia sfery R oraz wpływ zmian promienia koła maskowania na dokładność pomiarów na podstawie panoram imersyjnych . Z badań wynika, że promień sfery R panoramy imersyjnej wykorzystywanej do pomiarów fotogrametrycznych powinien być dobierany w taki sposób, aby był mniejszy niż średni zakres punktów pomiarowych, natomiast redukcja promienia koła maskowania zmniejsza błędy średnie na fotopunktach.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.4.55