baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Lease as form of municipal land management – case study

Maria Trojanek

Vol. 12, no. 4 (2018), pp. 83-93

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper presents information about different forms of land management, especially land leasing. Land lease transactions in Poznan, one of Poland’s regional cities, have been analyzed. The research has shown that, in Poland, long -term leases have been used in a very limited (partial) scope so far. Most often, lease agreements are concluded for up to three years with the possibility of extension, although the law provides for the possibility of concluding contracts for longer periods . During the years of 1996–2014, the city of Poznan concluded only 18 long-term lease agreements, which is caused by the dominant form of managing public lands – perpetual usufruct.

W artykule przedstawiono różne formy władania nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem dzierżawy. Przeanalizowano transakcje dzierżawy w jednym z miast regionalnych (Poznań). Badania wykazały, że w Polsce prawo dzierżawy wieloletniej wykorzystywane jest w bardzo ograniczonym zakresie. Najczęściej umowy dzierżawy zawierane są na okres do trzech lat, z możliwością ich przedłużenia, aczkolwiek prawo przewiduje możliwość zawierania umów na dłuższe okresy. W latach 1996–2014 miasto Poznań zawarło zaledwie 18 umów dzierżawy wieloletniej (powyżej 10 lat). Jest to spowodowane tym, że w Polsce dominującą formą udostępniania gruntów publicznych na oznaczony czas jest użytkowanie wieczyste.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.4.83