baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Determining density of regular grid for creating DTM using bicubic spline interpolation

Konstantyn Burak, Vitalii Kovtun, Roman Levytskyi, Mykola Makoviichuk

Vol. 13, no. 2 (2019), pp. 5-18

Full text: pdfPDF

Abstract:

The article present the accuracy of DTM reproduction created by authors program of bicubic spline interpolation on the example of different categories of relief complexity. Correlations are established between the size of regular grid, category of relief complexity and a mean-square error of height finding. The graph is drawn showing the dependence of accuracy of point height finding from DTM, the size of regular grid and category of relief complexity.

Za pomocą stworzonego przez autorów programu do interpolacji splajnami dwusześciennymi (BSI, bicubic spline interpolation) zbadano dokładność odtworzenia terenu w numerycznym modelu terenu (NMT). Analizowano katego-rie terenu o różnym stopniu skomplikowania morfologii. Ustalono korelacje między rozmiarem regularnej sieci, kategorią skomplikowania rzeźby po-wierzchni terenu i średniokwadratowym błędem ustalania wysokości punktu. Wykonano wykres zależności dokładności wyznaczenia wysokości punktów z wykorzystaniem NMT od kroku regularnej siatki i stopnia skomplikowania morfologii terenu.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2019.13.2.5