baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Disinfection by-products in swimming pool water and possibilities of limiting their impact on health of swimmers

Katarzyna Ratajczak, Alicja Piotrowska

Vol. 13, no. 3 (2019), pp. 71-92

Full text: pdfPDF

Abstract:

The presence of water disinfection by-products (DBPs) in the pool environment is a threat to the health of the users of swimming pools. Due to the mechanism of DBP formation, we are not able to prevent their presence. However, there are several ways to prevent the harmful effects of DBPs on the health of pool users; among these, various kinds of methods that result in the reduction of combined chlorine and DBPs precursors should be mentioned. And last but not least, a new approach to the design of the ventilation system for indoor swimming pools seems to be crucial for the above-mentioned purpose.

Obecność produktów ubocznych dezynfekcji wody (DBPs) w środowisku basenowym jest zagrożeniem dla zdrowia użytkowników pływalni. Z uwagi na mechanizm formowania DBPs nie jesteśmy w stanie zapobiec ich powstawaniu. Istnieje jednak kilka możliwości zapobiegania szkodliwemu wpływowi DBPs na zdrowie użytkowników basenów, wśród których należy wymienić różne rodzaje metod redukcji prekursorów chloru związanego i DBPs oraz nowe podejście do projektowania rozdziału powietrza wentylacyjnego.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2019.13.3.71